You are Heartily Wel-come !

(तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ ।)
यस वेब साइटमा स्वदेश तथा बिदेशमा अध्ययन तथा रोजगारका सम्बन्धमा हामी नेपालीहरुलाई प्राप्त बिभिन्न अबसरहरुका बारेमा स्वदेशका बिभिन्न संघ संस्थाहरुले प्रकाशित गरेका जानकारी एवं बिज्ञापनहरुलाई बढि भन्दा बढि समेटेर जस्ताको तस्तै तपाईहरु समक्ष ल्याउने कोशिस गरेका छौं । धन्यबाद ।।

studynep.com

स्वदेशमा तथा बिदेशमा शैक्षिक तथा अध्ययनका सम्बन्धमा प्राप्त बिभिन्न अबसरहरुलाई समेटेर यस साइटको निर्माण गरिएको हुँदा सो सम्बन्धमा बिबिध जानकारीहरु प्राप्त गर्न इच्छुक महानुभावहरुले यस साइटलाई हेर्नुहोस् ।
(People who are interested to visit the opportunity or vivid information about Education / study inside country or outside, please visit this site.)

studynep.com

Visit us: www.studynep.com

jagirkhane.com

स्वदेशी तथा बैदेशिक रोजगारी (जागीर) को सम्बन्धमा प्राप्त बिभिन्न अबसरहरुलाई समेटेर यस साइटको निर्माण गरिएको हुँदा यस सम्बन्धमा बिबिध जानकारीहरु प्राप्त गर्न इच्छुक महानुभवहरुले यस साइटलाई हेर्नुहोस् ।
(People who are interested to visit the opportunity or vivid information about quality job(s) inside country or outside, please visit this site.) jaagirkhane.com

Visit us: www.jagirkhane.com